Vi är grunden i svensk infrastruktur

Svevia bygger grunden i svensk infrastruktur i små och stora projekt, enkla och komplexa, och alltid med så lite negativ inverkan som möjligt på människor och miljö.

Om Svevia

Våra tjänster

Svevia är specialiserat på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Vi är ledande på drift och underhåll och ett av de största anläggningsföretagen i Sverige. Här är några av de tjänster vi erbjuder.

Bygga väg och bro

En ny väg för timmertransporterna eller en bro till hotellet? Svevia bygger alla typer av vägar och broar. Med vägkänsla.

Asfalt

Att asfaltera är en hel vetenskap. Berätta vad du vill göra så ser vi till att din yta byggs upp på rätt sätt. Och när det behövs analyserar våra labb asfalten – på molekylnivå.

Grus och kross

Vi har ballasten du behöver för vägbyggen, dränering, grundläggning, järnvägskonstruktioner, betong- och asfalttillverkning.

Sanering av mark och vatten

Förorenade platser kan, när de är sanerade komma till bättre, klokare och mer lönsam användning. Det hjälper vi till med.

Grundläggning

Vi gör mark- och grundläggningsjobbet när huset ska byggas, vindkraftparken ska resas eller ett helt område ska exploateras.

Våra laboratorier

Svevias har egna laboratorier som analyserar allt från vägkonstruktioner till ballast, asfalt och bindemedel. Vi följer upp funktionskrav och fungerar som ett kunskapscenter för produktutveckling och innovation.

Trafikanordning

Det är mycket som måste klaffa när en väg ska stängas. Lämna över ansvaret till oss. Vi är specialister på att leda om och stänga av trafiken.

Vägunderhåll

Vi gör vardagen enklare. En välskött infart, en parkering som är plogad på morgonen och en grusväg som är behaglig att köra på. Låt oss sköta underhållet.

Vägmarkering

Ingen väg är komplett utan vägmarkering. De vita vägmarkeringarna är en viktig del av vägen, de leder, informerar och varnar trafikanterna. På Svevia kan vi allt inom linjemålning av vägar, gator och andra ytor. Vi åtar oss uppdrag över hela landet.

Fullservice för energisektorn

Vindkraft, fjärrvärme, vattenkraft - vi är med och anlägger den svenska energisektorn. Vi tar helhetsgreppet och levererar mer nytta.

Uteservice

Vi sköter och anlägger grönområden, parker, idrottsplatser, lekplatser och marken runt hotell, shoppingcenter, konferensanläggningar, parkeringar och vägar. Och på vintern håller vi snön borta.

Samverkan och partnering

Vi blir bättre tillsammans. Att driva projekt i samverkan och partnering är en del av Svevias affärskultur och ligger i linje med Svevias värdeord – engagemang, samarbete och ansvar.

Nu målar vi asfalten. Med omtanke om klimat och hälsa.

Svevia är i dag landets ledande leverantör av vägmarkeringar. Med våra nya solcellsbilar för manuell målning sätter vi färg på asfalt och betong med extra omtanke om klimat och hälsa.

Läs mer

Pressmeddelanden

Jobba hos Svevia

Vi bygger och utvecklar vägkänslan. Vi söker allt från yrkesarbetarare till chefer. Här hittar du vår aktuella jobblista.