Enskild väg

En grusväg eller belagd väg håller längre om den sköts om på rätt sätt. Det kan vi på Svevia hjälpa dig med.

Vi hjälper dig att hålla din enskilda väg dammfri. Foto Patrik Trädgård

Vi sköter om din enskilda väg

Vi hjälper dig att hålla din väg säker, bekväm och i gott skick. Det lönar sig på lång sikt.

Det finns många åtgärder som kan förbättra vägen

På Svevia vet vi allt om vägar. Vi bygger och sköter om vägar och infrastruktur både i stort och smått, från norr till söder. Med vår kunskap vill vi hjälpa dig att sänka underhållskostnaden för din väg på lång sikt.

Dammfri väg

En grusväg håller längre om den sköts om på rätt sätt. Då kan bekvämligheten öka och
kostnaderna minska. Dammbindning är den enklaste åtgärden för din grusväg.
Dammbindning är precis som det låter en metod för att minska dammet på vägen. Rätt
utförd kan den också hjälpa vägen att bättre stå emot nederbörd och slitage.
Med hjälp av väghyvlar formas vägen för bästa möjliga vattenavrinning. Med saltlösning
skapas en yta på grusvägen så att dammet inte rivs upp. När du beställer dammbindning från oss ingår också en besiktning av vägen. Med besiktningsprotokollet får du en beskrivning av vilken status din väg har.

Rådgivning och kostnadsförslag

Vi kan inspektera din väg och ge förslag på konkreta åtgärder och kostnadsförslag. Behöver du hjälp med trafikanordningar kan vi hjälpa dig hela vägen, med planer, avstängningsmaterial, utsättning och avetablering.

Har du en enskild väg som är i behov av beläggningsåtgärder?

Vi utför beläggningar både på grusvägar och på vägar med befintlig beläggning. Det kanske kan behövas ett nytt ytskikt, justering för att ta bort ojämnheter eller förstärkningsåtgärder innan ny beläggning.

Tid att boka snödikning

När våren kommer hjälper vi dig med snödikning. Det innebär att vi plogar utanför vägkanterna för att minska vattnet på vägen och få en snabbare upptorkning av körbanan. 
 
Kontakta oss

Vi hjälper dig med

 • Dammbindning
 • Hyvling
 • Kantskärning
 • Slåtter och röjning
 • Dikning och torrläggning
 • Beläggningsreparationer
 • Beläggningsarbeten
 • Linjemålning
 • Broimpregnering
 • Broreparationer
 • Brotvätt
 • Utbyte av vägtrummor
 • Grusning
 • Grusåtervinning
 • Sopning
 • Plantering
Vi säljer även material
 • Grus
 • Trummor
 • Vägmärken
 • Vägsalt
Plogad väg. Foto: Josef Nilsson

Vi gör vardagen enklare

Vi röjer snö och halkbekämpar för att du ska komma fram.

Hel och hållbar sommarväg

Bra sommarväg. Foto: Annika Enström

Vi gör din sommarväg behaglig att köra på för både asfaltvägar och grusvägar.

Ett smart val för din vägförening

Tankbeläggning i form av Y1B, JIM och infräsning av makadam är ett kostnadseffektivt, snabbt och klimatsmart beläggningsalternativ för medel- och lågtrafikerade vägar.

Vi hjälper dig med snödikning! Kontakta oss redan idag.