Arbete vid Skälbymotet, Västerås

E 18 Skälbymotet, Västerås

Trafikverket och Västerås stad bygger om trafikplats Skälby (nummer 129). Den största anledningen till ombyggnationen av trafikplats Skälby är etableringen av en ny handelsplats.
Arbetet omfattar nya av- och påfartsramper från E18, tre cirkulationsplatser och en ny bro över E18.

Arbetet med den nya bron över E18 löper på som planerat och beräknas vara klar till semestern, med undantag för en del brodetaljer. 

Även reparation och underhåll av en befintlig bro, ny vägbelysning, en del vägtrummor och ledningar ingår i projektet.

Arbetet påbörjades i september 2009 och beräknas vara helt klart under hösten 2010.

För att få en säkrare arbetsplats och en kortare byggtid har trafiken letts om. Läs mer om detta under rubriken Trafikanorningar (länk i högerspalten).

Temataggar

Kontaktinformation

Växel
Telefon: 08-404 10 00

Kontakta oss
  Tried to load aspect senselogic.sitevision.core.model.MetadataBean for non-existing object 4.8310ee21298cc45fa680002101.1
Tried to load aspect senselogic.sitevision.core.model.MetadataBean for non-existing object 4.8310ee21298cc45fa680002101.1
Fakta

Kategori
Vägar och gator

Projekt
Trafikplats Skälby:
Nya av och påfartsramper
Tre cirkulationsplatser
Ny bro med nya körfält och gång- och cykelväg
Reparation och underhåll av befintlig bro
Vägbelysning, vägtrummor och ledningar

Kund
Västerås stad

Plats
Skälby, Västerås

Projekttid
2009–2010

Entreprenör
Svevia

Den 1 januari 2009 blev Vägverket Produktion ett fristående statligt ägt bolag och bytte namn till Svevia.

Svevia Box 4018, 171 04 Solna, 08-404 10 00
Du hittar oss även på: