Sanering av sågverk

- Lessebo

Vid Lessebo sågverk ska nu marken saneras. Foto: Oscar Sjölander

Säkerheten i fokus när Svevia sanerar Lessebo sågverk.

Samtidigt som Svevia sanerar det före detta sågverket från metaller, passerar tågtrafiken alldeles intill saneringsområdet. Ett arbete som ställer höga krav på säkerheten.

Lessebo sågverk renas från arsenik och metaller

Det före detta sågverket i Lessebo är beläget väster om Lessebo, i anslutning till sjön Öjen. På området har det sedan 1870-talet bedrivits sågverks- och impregneringsverksamhet. Under 2016 och 2017 sanerar Svevia marken från de föroreningar som verksamheten lämnat efter sig.

Verksamheten i Lessebo bedrevs fram till 1978. På platsen utfördes impregnering både genom tryck (arsenikbaserade preparat) samt besprutning och doppning (pentaklorfenolbaserade preparat). Impregneringsverksamheten har gett upphov till omfattande arsenikföroreningar samt höga metallhalter.

Saneringsarbetet sker alldeles intill ett järnvägsspår där tågtrafik dagligen passerar. Detta har ställt särskilda krav på väl utvecklade säkerhetsrutiner och att personal på arbetsplatsen är extra uppmärksamma.

Svevias projekt avser sanering inom impregneringsområdet. Saneringen omfattar schakt, miljökontroll, sortering, krossning, transport och omhändertagande av förorenad jord samt återställande av marken. Vid uppkomst av förorenat lakvatten kommer vattenrening också att genomföras.

Fakta

Kategori
Mark- och industrisanering

Kund
Sveriges geologiska undersökning

Utmaningar i projektet
Högt säkerhetsfokus då tågtrafik passerar alldeles intill saneringsområdet.

Plats
Lessebo

Projekttid
sept 2016 - maj 2017

Entreprenadform
Utförandeentreprenad

Kontraktssumma
25 600 000 kronor

Mängd som saneras
52 000 ton

Sanerad mark i Bromölla blev en fotbollsplan. Foto: Serny Pernebjer

Föroreningar är oftast ett resultat av tidigare miljöfarlig verksamhet. Vi skapar nya möjligheter för platser som förtjänar ett bättre öde.

Jordtvätt är en av flera metoder för marksanering. Foto: Agneta Milton

Varje uppdrag är unikt. Vi anpassar metoderna för just de förutsättningar som finns på platsen och som projektet behöver.

På området där det tidigare bedrevs impregneringsverksamhet beräknas två ton arsenik finnas kvar i marken.