Vision, affärsidé och värderingar


Svevia är specialister. Foto Svante Örnberg

Specialist på vägar och infrastruktur

Bygger infrastruktur

Vi bygger en liten del eller tar ett helhetsgrepp – från konstruktion till färdig väg. Oavsett om det handlar om motorleder, broar, stadsgator eller privata vägar. Vi utför också markarbeten inför nybyggnad av industrier och bostadsområden.


Underhåller och sköter vägar

Vi är Sveriges ledande driftentreprenör och sköter underhållet på många av landets vägar. Vi sköter också ytor runt hotell, shoppingcenter, konferensanläggningar och parkeringar

Asfalterar

Svevia utför alla typer av asfalteringsarbeten – från motorvägar och stadsgator till industriytor och villauppfarter

En delande kultur

Vårt framgångsrecept bygger mycket på HUR vi arbetar och den företagskultur vi odlar.

I dag är vi den ledande driftentreprenören och ett av de största väg- och anläggningsföretagen i Sverige. Men framförallt är vi ett modernt serviceföretag där varje medarbetares personliga initiativförmåga och yrkesskicklighet är avgörande för kundupplevelsen. Genom ett stödjande ledarskap är det lika lätt för våra medarbetare att ta ansvar som att ge. Eftersom vi har som vana att alltid dela med oss av erfarenhet och kunskap till kollegor, kunder och leverantörer blir vi med automatik effektivare och mer snabbfotade. Och det i en värld där förändring är normaltillståndet. Tillsammans gör vi mer nytta.

Vision

Vi bygger och sköter om vägar. Där har vi vår passion. Där ska vi vara bäst. Och det blir vi genom:

  • Specialisering – att vara bäst på det vi gör. Vi är specialister, inte en diversehandel.
  • Operationell effektivitet – det handlar om hur vi gör det vi gör. Att metoder och processer som är enhetliga, effektiva, ger jämn kvalitet och sänker kostnader.
  • Att omfamna kunden – skapa nytta genom att förstå deras behov, utveckla nya samarbeten och se människan bakom kundrelationen.
Affärsidé

Svevia är entreprenadföretaget som genom bra service och aktivt samarbete med sina kunder och leverantörer levererar rätt kvalitet vid byggande och skötsel av vägar och övrig infrastruktur.

Våra värderingar

Vi lever genom våra värderingar. Vi ska i alla situationer vara:

  • Affärsmässiga. Resultat är viktigt oavsett om det handlar om nöjda kunder eller lönsamma projekt. Jämställdhet och mångfald är en del av framgångsreceptet.
  • Trovärdiga. Vi är en trygg och långsiktig affärspartner som håller vad vi lovar.
  • Nytänkande. Vi tänker nytt, löser problem och utvecklar nya arbetssätt utifrån kundernas behov.
  • Omtänksamma. Vi visar varandra respekt och värnar om säkra trafikmiljöer och arbetsplatser. Vi tar ansvar för vår miljöpåverkan.
Svevias värderingar

Även om det finns skrivna formuleringar är det inte förrän vi gör våra värderingar till våra egna som vi lever som vi lär. Hör några av våra medarbetare berätta hur de tänker kring Svevias värderingar.

Hos oss märks du och gör skillnad.

Vi arbetar med jämnställdhet och mångafald. Foto Fredrik Schlyter

På Svevia är vi övertygade om att jämställdhet och mångfald är en framgångsfaktor. Läs om hur vi arbetar för att göra skillnad.

Hårda fakta 2017

Huvudkontor: Solna

Omsättning: 7 557 MSEK (7 105)

Rörelseresultat: 204 MSEK (439)

Antal anställda: ca 1800

Här finns vi: omkring 100 platser i Sverige

Våra kunder

Trafikverket och många av Sveriges kommuner är kunder till oss. Likaså ett stort antal privata och offentliga uppdragsgivare – vägföreningar, industrier, handelsföretag, vindkraftföretag, hamnar, järnvägsbolag, flygplatser, åkerier etc. Vi hjälper även privatpersoner med bl.a. asfaltering.

Jämställdhet & mångfald

På Svevia är vi övertygade om att jämställdhet och mångfald är en framgångsfaktor. En bra blandning av individer, kvinnor och män, svenskfödda och invandrare, gammal och ung, kan tillsammans uppnå en högre effektivitet och må bättre.

Säkerhet

Säkerhet är en del i Svevias erbjudande. Ingen ska behöva riskera hälsan på arbetet, och vi har inte råd med annat än att skapa de bästa förutsättningarna för en trygg och säker arbetsplats för våra med arbetare samt säkra vägar för samhällets trafikanter.

Sunda affärer

Svevia ska vara ett bolag att lita på. Det betyder att vi har hög integritet i alla relationer, och motverkar alla former av korrupt beteende.