Säkerhetsveckan

Som ett led i Svevias arbete för säkra arbetsplatser genomförs årligen en säkerhetsvecka på Svevias alla arbetsplatser.

Svevias säkerhetsvecka

I Svevia går säkerheten alltid först. För att öka medvetenheten om vikten av säkra arbetsplatser och för att utvecka säkerhetsarbetet genomför Svevia årligen en säkerhetsvecka.

I Svevia ligger säkerheten alltid högst på allas agendor. Under säkerhetsveckan sätter ledningen extra fokus på säkerhetsfrågorna. En obligatorisk del i Svevias säkerhetsvecka är att Svevias alla chefer genomför besök på arbetsplatserna, deltar i årets aktivitet och diskuterar med arbetsplatsens medarbetare hur vi tillsammans ska arbeta för att alltid sätta säkerheten

Säkerhetsveckan 2017 - risker kring trafik och maskiner i rörelse

Temat för säkerhetsveckan 2017 är Risker kring trafik och maskiner i rörelse.

– Olyckor kopplade till fordon, maskiner och trafik utgör den absolut största risken för allvarliga olyckor inom vår bransch. Genom en ökad medvetenhet om riskerna och ett strukturerat sätt att följa upp dessa kan vi tidigt identifiera och förebygga att olyckor uppstår, säger Jan Salkert, arbetsmiljöchef på Svevia.

Säkerhetsveckan 2017 pågår mellan 18 och 22 september 2017.

Ny metod vid hinder på väg

Under 2016 har Svevia pilottestat en ny metod vid hinder på väg i syfte öka säkerheten för trafikanter och vägarbetare.

- Genom en ökad medvetenhet om riskerna och ett strukturerat sätt att följa upp dessa kan vi tidigt identifiera och förebygga att olyckor uppstår.

Jan Salkert, arbetsmiljöchef Svevia

Ansvarsfullt företagande

Hållbarhet i Svevia Foto Patrick Trägårdh

Vårt agerande är avgörande för Svevias möjlighet att verka. Att vi sköter verksamheten på ett i alla avseenden ansvarsfullt sätt är en
förutsättning för goda relationer till våra kunder, medarbetare och andra viktiga intressenter och därmed för Svevias framgång.

Specialist på vägar

Svevia som företag. Foto Svante Örngren

Vi har gjort ett tydligt val. Svevia är specialist på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Vår affärsidé är att genom bra service och aktivt samarbete med kunder och leverantörer leverera rätt kvalitet vid byggande och skötsel av vägar och infrastruktur.

Vi delar med oss

Läs mer om vår företagskultur och vad som är vårt framgångsrecept.