Hållbarhet

Ansvar och pålitlighet är grunden för goda och långsiktiga relationer till våra kunder, medarbetare, leverantörer, ägaren och andra intressenter.

Sop sug för minskad mängd farliga partiklar i luften. Foto: Eliott Eliott

Goda relationer till vår omvärld är en förutsättning för Svevias framgång

Miljö

Vi har en fordonintensiv verksamhet - varje dag är över 2 600 fordon och maskiner i bruk i våra projekt. det gör att vi måste vara varsamma och effektiva med resurser, för att minimera utsläpp och avfall.

Attraktiv arbetsgivare

Att ha rätt medarbetare på rätt plats är avgörande för Svevias lönsamma tillväxt. Utmaningen är att attrahera och behålla nyckelkompetens i en bransch som präglas av hård konkurrens om de bästa. Vi ska vara och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och våra insatser inriktas bland annat på ledarskap, intern utveckling och kommunikation.

Säkerhet

Ingen ska behöva riskera hälsan på arbetet. Vi har inte råd med annat än att skapa de bästa förutsättningarna för en trygg och säker arbetsplats för våra medarbetare samt säkra vägar för samhällets trafikanter

Sunda affärer

Svevia ska vara ett bolag att lita på. Det betyder att vi har hög integritet i alla relationer och motverkar alla former av korrupt beteende. Svevias fokus inom sunda affärer är inköp och leverantörer.

Liv på väg

För oss på Svevia går säkerheten alltid främst. Det handlar om att bygga och underhålla vägar som är så säkra att nollvisionen kan uppfyllas. Om att våra medarbetare trivs och är trygga och säkra på sin arbetsplats. Om att vi minskar vår miljöpåverkan för att hålla ekosystem varaktiga för framtida generationer. Om att stå för hög etik och moral i våra affärsrelationer.

För oss är det en självklarhet att värna om vår omvärld och framtida generationer. Man kan kalla det för genuint hållbarhetsarbete. Vi kallar det Liv på väg.


Policyer och riktlinjer för hållbarhet
Fyra fokusområden
Säkerhet, en del av Svevias löfte.

En del av Svevias löfte

Säkerhet och arbetsmiljö

Ingen ska behöva arbeta med hälsan som insats. I vårt arbete med att bygga och sköta om vägar och infrastruktur på ett kompetent och säkert sätt bidrar vi till trafiksäkerheten.

Erbjudande med miljötänk

Miljö Foto Patrick Trägårdh

Svevia befinner sig ständigt ute på landets vägar. Våra fordon, maskiner och asfaltverk står för en stor del av bolagets miljöpåverkan. Därför
fokuseras miljöarbetet på att effektivisera och minska ergianvändningen och koldioxidutsläppen.

Hög integritet

Respektfullt och professionellt bemötande av alla kunder, leverantörer och andra affärspartners  skapar goda och långsiktiga realtioner.