Finansiell information


Svevia är ledande inom drift och underhåll av väg och ett av landets största bolag inom anläggning. Kunderna finns inom statlig, kommunal och privat sektor.

Delårsrapport

1 januari - 31 mars 2017

 • Orderingång 2 700 MSEK (2 543)
 • Orderstock 8 493 MSEK (7 714)
 • Nettoomsättning 1 371 MSEK (1 291)
 • Rörelseresultat -6 MSEK (93)
 • Resultat efter skatt -1 MSEK (76)
 • Operativt kassaflöde 286 MSEK (297)

 

 
UC Sigill – bevis på vår kreditvärdighet


Finansiell kalender

 • Årsredovisning
  21 mars 2017
 • Årsstämma
  24 april 2017
 • Delårsrapport jan-mar
  24 april 2017 
 • Delårsrapport jan-jun
  14 aug 2017
 • Delårsrapport jan-sep
  26 oktober
 • Bokslutskommuniké feb 2018