Finansiell information


Svevia är ledande inom drift och underhåll av väg och ett av landets största bolag inom anläggning. Kunderna finns inom statlig, kommunal och privat sektor.

Bokslutskommuniké

1 januari - 31 mars

 • Orderingång 2 529 MSEK (2 700)

 • Orderstock 8 407 MSEK (8 493)

 • Nettoomsättning 1 569 MSEK (1 371)

 • Rörelseresultat 5 MSEK (-6)

 • Resultat efter skatt 7 MSEK (-1)

 • Operativt kassaflöde 282 MSEK (286)
UC Sigill – bevis på vår kreditvärdighet


Finansiell kalender

 • Bokslutskommuniké feb 2019
 • Årsstämma
  25 april 2018
 • Delårsrapport jan-mar
  26 april 2018 
 • Delårsrapport jan-jun
  13 aug 2018
 • Delårsrapport jan-sep
  26 oktober 2018