Finansiell information


Svevia är ledande inom drift och underhåll av väg och ett av landets största bolag inom anläggning. Kunderna finns inom statlig, kommunal och privat sektor.

Bokslutskommuniké

1 januari - 31 december 2017

 • Orderingång 7 838 MSEK (7 806)
 • Orderstock 7 447 MSEK (7 164)
 • Nettoomsättning 7 557 MSEK (7 105)
 • Rörelseresultat 204 MSEK (439)
 • Resultat efter skatt 175 MSEK (358)
 • Operativt kassaflöde 49 MSEK (259)
UC Sigill – bevis på vår kreditvärdighet


Finansiell kalender

 • Bokslutskommuniké feb 2019
 • Årsstämma
  25 april 2018
 • Delårsrapport jan-mar
  26 april 2018 
 • Delårsrapport jan-jun
  13 aug 2018
 • Delårsrapport jan-sep
  26 oktober 2018