Ledning

Anders Elfner Foto: Michael Dubois
Anders Gustafsson
Vd och koncernchef

Födelseår: 1972

Anställd i Svevia: 2013

Utbildning: Byggnadsingenjör, Executive MBA, Ekonomie Magisterexamen

Övriga uppdrag: Ledamot Sveriges Bergmaterialindustri

Arbetslivserfarenhet: Chef division Beläggning Svevia, Avdelnings-. affärs- och platschef NCC AB,

Erik Boman Foto: Michael Dubois
Erik Boman
Chefsjurist

Födelseår: 1970

Anställd i Svevia: 2012

Utbildning:Gymnasieingenjör, Jur. kand.

Övriga uppdrag: Byggandets kontraktskommité - BKK

Arbetslivserfarenhet: NCC AB, domstolar


Emil Dahlin Foto: Michael Dubois
Emil Dahlin
Chef IT

Födelseår: 1974

Anställd i Svevia: 2012  

Utbildning: Systemingenjör, IHM Master in Management

Arbetslivserfarenhet: Nordisk chef IT  Infrastruktur  och Programkontor PostNord AB, IT driftchef Posten AB


Svein Gunnberg Foto: Michael Dubois
Svein Gunnberg
Chef Inköp

Födelseår: 1963

Anställd i Svevia: 2009

Utbildning: Civilingenjör

Arbetslivserfarenhet: VP Procurement Skanska AB, Procurement director Stora Enso AB, strategisk inköpare ABB AB

Anders Gustafsson Foto: Michael Dubois
Anders Gustafsson
tf Chef division Beläggning

Födelseår: 1972

Anställd i Svevia: 2013

Utbildning: Byggnadsingenjör, Executive MBA, Ekonomie Magisterexamen

Övriga uppdrag: Ledamot Sveriges Bergmaterialindustri

Arbetslivserfarenhet: Avdelnings-. affärs- och platschef NCC AB

Pia Lenkel Foto: Michael Dubois
Pia Lenkel
Chef Human Resources

Födelseår: 1963

Anställd i Svevia: 2007

Utbildning: Socionom

Arbetslivserfarenhet: HR Manager Ericsson AB, HR-specialist Telenordia AB, PA-konsult Luftfartsverket, Arlanda och Bromma flygplats, personalsekreterare Miljöförvaltningen, Stockholm Stad, ekonomiassistent och lönehantering Gislaved Scandplast AB

Erik Lundman Foto: Michael Dubois
Erik Lundman
Chef division Anläggning

Födelseår: 1968

Anställd i Svevia: 2008

Utbildning: Civilingenjör

Arbetslisverfarenhet: Arbetschef Stora projekt Veidekke Anläggning AB, distriktschef Stora projekt Skanska Sverige AB

Åsa Neving Foto: Michael Dubois
Åsa Neving
Chef Ekonomi och finans

Födelseår: 1965

Anställd i Svevia: 2012

Utbildning: Civilekonom

Arbetslivserfarenhet: Diverse chefsbefattningar inom Vattenfall-koncernen, chef Treasury Kuwait Petroleum Svenska AB

Charlotte sandström Foto: Michael Dubois
Charlotte Sandström
Chef Kommunikation

Födelseår: 1957

Anställd i Svevia: 2003

Utbildning: DIHM Information

Arbetslivserfarenhet: Informationschef, redaktör, informatör Vägverket Produktion, informatör Skanska Sverige AB, PR-konsult Jerry Bergström AB, informationschef Hercules Grundläggning AB informatör NCC AB

Dennis Scherman Foto: Michael Dubois
Olle Öberg
Chef divison Drift

Födelseår: 1961

Anställd i Svevia: 1986

Utbildning: Gymnasieingenjör

Arbetslivserfarenhet: Regionchef Svevia, avdelnings-, arbets- och platschef Vägverket Produktion