Rebecka Magnusson, arbetsledare


Svevias internutbildning blev ett lyft i karriären för Rebecka Magnusson.


- Först vill jag jobba som arbetsledare och bli riktigt bra på det. Efter det siktar jag högre.

Rebecka Magnusson, en av deltagarna i Svevias arbetsledarprogram.

Internutbildning lyfte karriären

Rebecka Magnusson har genomgått Svevias arbetsledarprogram och arbetar idag som arbetsledare på Svevias vägstation i Sköllersta.

- På arbetsledarprogrammet har vi förutom kickoffen haft ett utbildningstillfälle
under tre dagar då vi fick lära oss processerna planera-genomföra-uppföljning.
Utbildningen har redan gett mycket. Jag har fått mer insikt om hur företaget vill att jag ska arbeta och lösa olika uppgifter och jag ser fram emot fortsättningen.

Vad tycker du om att utbilda dig inom Svevia?

Det betyder jättemycket. Det känns kul och ger extra energi att företaget atsar på en sån här utbildning. Det skapar lojalitet. Och jag är helt övertygad om att möjligheten att utvecklas internt också lockar folk att söka sig till Svevia.

- En annan positiv sak är att jag får träffa och utbyta erfarenheter med de övriga deltagarna. Något som man kanske skulle försöka göra oftare, även om man
inte går ett program.

Hur påverkas din arbetsvardag av programmet?

- Vikten av uppföljning är en sak som jag verkligen tagit med mig, hur mitt
arbete påverkar lönsamheten och hur jag följer upp det i verkligheten. Jag tänker
på ett annat sätt. I planeringen av arbetet till exempel så tänker jag nu utifrån det
jag fått lära mig.

Vilka är utmaningarna för en arbetsledare?

- Att få allt att gå ihop. Det är så många små saker som måste stämma för att helheten
ska bli bra. Arbetsdagen blir sällan som man har tänkt sig. Rätt som det är har det hänt något, det ligger en lastbil på vägen och vi måste rycka ut och leda om trafiken eller styra upp så att ett vägräcke blir lagat. Men utmaningen, att få det dagliga att gå ihop, är också det som är tjusningen.

- Den dagliga utmaningen är att få alla detaljer att gå ihop är tjusningen med arbetet säger Rebecka Magnusson, här tillsammans med platschef Samir Al-Choury.

Fakta

Arbetsledarprogrammet tiktar sig till Svevias yrkesarbetare och arbetsledare som har varit befattningen i max 1 år.

Programmet är 4–5 månader långt och sker parallellt med det dagliga arbetet.

Med lösningar i fokus

Erik Mäkelä, verksamhetsutvecklare, brinner för hållbar verksamhetsutveckling. Han drivs av att hitta nya lösningar som ska utveckla Svevia och underlätta i medarbetarnas dagliga arbete.  

Foto: Johan Lundahl

Rycker ut vid brand

När branden i Västmanland bröt ut sommaren 2014 fick Svevia bland annat i uppdrag att sköta trafikavspärrningarna i brandområdet. Krister Johansson, platschef i Fagersta, som själv evakuerats från branden, deltog i arbetet.

I huvudet på en trainee

Se filmen med Carolina Sanchez, trainee Svevia

Carolina Sanchez är utbildad Civilingenjör inom väg- och vattenbyggnad och sedan hösten 2015 trainee vid Svevia division Anläggning i Solna.