Trafikanordning

Vi erbjuder allt inom trafikanordningar. Planering, TA-planer, utsättning, underhåll och avetablering. Vi har TMA-bilar med förare och trafiklotsar.

Säker trafikanordning. Foto: Fredrik Schlyter

Erfarenhet av arbete i trafikmiljöer dygnet runt och året om.

Trafikanordning och planering

Vi sköter planeringen och hela trafikanordningen så kan du helt koncentrera dig på ditt projekt.

TA-planer och myndighetskontakter

Vi har hög kompetens och lång erfarenhet av att rita godkända TA-planer
och att sköta nödvändig administration och myndighetskontakter i samband
med arbete i trafikerad miljö.

Utsättning och avetablering

Vi sätter ut materialet, sköter om och anspassr avstängningen under projektets gång. När allt arbete är klart tar vi på ett tryggt sätt bort
trafikanordningen.

Arbete på och intill väg

Strikta regelverk, myndighetskontakter och kravstyrda rutiner för arbeten i trafikmiljö.

Säkerhet och kunskap för trafikanordningar

När det är dags har vi material, fordon, kunskap och befogenheter att bygga upp trafikanordning och vara utmärkningsansvarig. Är det en trafikanordning som pågår under längre tid kan vi sköta både jour och underhåll av den. För komplicerade trafikanordningar med behov av lots och vägvakter kan vi även erbjuda det. Vi erbjuder uthyrning av trafikanordningsmaterial och skyddsfordon med förare. När arbetet är avslutat tar vi på ett säkert sätt ta hand om avetableringen av trafikanordningen åt dig.

Vi erbjuder

  • Planering och logistik
  • TA-planer
  • Tillstånd och myndighetskontakter
  • Utsättning och avetablering av trafikanordningar
  • TMA-bil och trafiklots
Godkänd TA-plan och myndighetskontakter. Foto: Fredrik Schlyter

Godkänd TA-plan

Planering, trafikanordning och kontakter med myndigheter och räddningstjänst är vår vardag.

Tillverkning av tillfälliga skyltar. Kontakta Svevias närmaste vägstation. Foto: Fredrik Schlyter

Anpassat budskap

Tillverkning av skyltar

För tillfällig skyltning kan vi tillverka skyltar med unika budskap och hjälpa dig med att sätta upp och ta bort dem. Kontakta oss!

Midnattsloppet, Stockholm & Göteborg, Svevia

Svevia stängde av trafiken vid Midnattsloppet

Svevia har lång erfarenhet av att i samarbete med olika idrottsarrangemang stänga av skylta och leda om trafik.