Planering, TA-planer och tillstånd

På Svevia arbetar vi dagligen i olika trafikmiljöer. Vi har kompetens och erfarenhet att planera, göra godkända TA-planer och samarbeta med myndigheter, poliser och räddningstjänst.

Godkända TA-planer. Foto: Fredrik Schlyter

Erfarenhet av arbete i trafikmiljöer dygnet runt och året om

Trafikanordning och planering

Vi sköter planeringen och hela trafikanordningen så kan du helt koncentrera dig på ditt projekt.

TA-planer och myndighetskontakter

Vi har hög kompetens och lång erfarenhet av att rita godkända TA-planer och att sköta nödvändig administration och myndighetskontakter i samband med arbete i trafikerad miljö.

Utsättning och avetablering

Vi sätter ut materialet, sköter om och anspassar avstängningen under projektets gång. När allt arbete är klart tar vi på ett tryggt sätt bort trafikanordningen.

Godkänd TA-plan

Du kan tryggt lämna över planeringen till oss. Vi kan göra en trafikanordningsplan, få den godkänd och hjälpa dig med de tillstånd och myndighetskontakter som du behöver ta för att få genomföra din trafikanordning. Vi arbetar dagligen i trafikmiljö. Planering, trafikanordning, kunskap om tillstånd och kontakterna med myndigheter och räddningstjänst är vardag för oss.

Vi erbjuder
  • Planering och logistik
  • TA-planer
  • Tillstånd och myndighetskontakter
  • Utsättning och avetablering av trafikanordningar
  • TMA-bil och trafiklots
Trafikanordning. Trafiksäkerhet för vägarbete och trafikanter. Foto: Fredrik Schlyter

Säkert arbete på väg

Vi hjälper dig med utsättning av TA-material. Vi kan sköta om den under pågående arbete och sedan avetblera den på ett säkert sätt.

Tillverkning av tillfälliga skyltar. Kontakta Svevias närmaste vägstation. Foto: Fredrik Schlyter

Anpassat budskap

Tillverkning av skyltar

För tillfällig skyltning kan vi tillverka skyltar med unika budskap och hjälpa dig med att sätta upp och ta bort dem. Kontakta oss!

Midnattsloppet, Stockholm & Göteborg, Svevia

Svevia stängde av trafiken vid Midnattsloppet

Svevia har lång erfarenhet av att i samarbete med olika idrottsarrangemang stänga av skylta och leda om trafik.