Fastigheter längs Sveriges vägar

Svevia Fastighet erbjuder gedigna och prisvärda funktionsbyggnader runt om i hela Sverige.

Svevias fastigher längs Sveriges vägar. Foto Patrik Trägård

Vårt erbjudande och våra fastigheter

En grundläggande del av vårt erbjudande är ett unikt och rikstäckande nät av vägstationer. En vägstation är ett inhägnat område med flera olika funktionsbyggnader och gott om uppställningsytor, ofta placerad vid en större väg och med ett bra skyltläge.
Vägstationerna är utformade för att möjliggöra effektivt vägunderhåll. Men det finns fler verksamheter som kan dra ytta av dessa gedigna funktionsbyggnader, som skulle kosta stora belopp att bygga idag.

Nya hyresgäster kan vara allt från stora rikstäckande företag till lokala entreprenörer som alla är i behov av god funktion, tillgänglighet och stora avställningsytor.
I flera fall har vi olika hyresgäster på en vägstation. Det innebär att du som hyresgäst får ett par goda grannar och samarbetspartners på köpet.

Så samarbetar vi med våra hyresgäster

För att våra hyresgäster ska vara nöjda med oss krävs att vi är lösningsorienterade, lätta att samarbeta med och förstår de lokala förutsättningarna. Tillsammans med våra hyresgäster skapar vi välfungerande och långsiktiga lösningar för en praktisk vardag. Vi står för samarbeten som är enkla, raka och ärliga.

Vad är en vägstation?

Svevias lediga lokaler

Varför välja oss?

Våra vägstationer och andra specialfastigheter
erbjuder stora möjligheter i områden där det annars är svårt att räkna hem nybyggnation av samma kvalitet.

Våra hyresgäster

Funktionsbyggnader som är fyllda av praktiska verksamheter kräver en trygg förvaltare och hyresvärd. Våra hyresgäster sträcker sig från våra egna Svevia-bolag, andra stora bygg- och anläggningsföretag, handel, logistikföretag och lokala entreprenörer.

Vad vi gör

Förutom att äga och förvalta våra cirka 200 fastigheter, undersöker vi dessutom hela tiden möjligheterna att utveckla dem. Ibland handlar det om att hitta nya användningsområden
och nya typer av hyresgäster, ibland om att vissa fastigheter kan säljas till någon med andra planer än vad vi har.