Köp grus & kross

Via Svevia kan du köpa grus och kross direkt från någon av våra ballastanläggningar. Du hittar oss över hela landet.

Grus & kross för grundläggning, asfalt och betong

Allt du behöver i grunden

Svevias anläggningar levererar alla de ballastprodukter du behöver för vägbyggen, dränering, grundläggning, järnvägskonstruktioner, betong- och asfalttillverkning.

Vi finns över hela landet

Vi har ballastanläggningar över hela landet. Sortimentet varierar beroende på ort. Kolla vad som gäller för din lokala anläggning. Här hittar du alla våra ballastanläggningar.

Testat och klart

Alla produkter som lämnar våra anläggningar är CE-märkta i linje med de direktiv och standarder som har satts upp av EU. Vi provar och dokumenterar varje produkt – anläggning för anläggning.

Anläggningar som är nära minskar miljöbelastningen

Det är troligt att det finns en ballastanläggning nära dig. Vi finns över hela landet. Här kan du köpa och hämta grus, sand, morän, fyllnadsmassor och krossprodukter för vägbyggen, grundläggning, dränering, järnvägsprojekt och olika typer av anläggningsarbeten. Vi återvinner också asfalt och tar emot schakt- och fyllnadsmassor – betong, jord etc.

Eftersom ingen anläggning är den andra lik kan det finnas lokala variationer vad gäller sortimentet. I princip tillverkar vi alla de vanligaste varianterna av den ballast som krävs för såväl grundläggning som tillverkning av betong och asfalt. På en del platser erbjuder vi även jordprodukter. Kolla med din lokala anläggning så vet du vad som gäller för din ort.

Nära dig

Vår ambition är att finnas i närheten där du finns. Allt för att kunna ge så bra service som möjligt och minimera långa och miljöbelastande transporter. I grund och botten är grus- & krossförsäljning alltid en lokal affär. Som regel sköts leveranser av lokala åkerier. Hör av dig till oss så berättar vi vilka företag som vi samarbetar med på din ort.

Återvinning av asfalt, betong och schaktmassor

På många anläggningar tar vi även emot kasserat vägmaterial, huvudsakligen riven och fräst asfalt. Vi labbtestar, efterbehandlar och återvinner materialet så att det i slutänden kommer ut som en certifierad produkt för användning i ny asfaltsmassa. I vissa fall tar vi även emot schaktmassor och olika typer av betongrester. Återigen, kolla med din lokala anläggning för att få besked om vad som gäller där just du är.

Vårt servicekoncept

I princip erbjuder vi alla de vanliga standardkvalitéerna av ballast för grundläggning, konstruktion, betong- och asfalttillverkning. Men för att vara på den säkra sidan – kontrollera alltid med din lokala anläggning om vad som gäller på just din ort.

Alla produkter är labbtestade och CE-märkta enligt gällande EU-regler.

Exempel på vad vi erbjuder

(lokala variationer förekommer)

  • Grus
  • Morän
  • Sand
  • Bergkross
  • Återvunnen asfalt
  • Fyllnadsmaterial
Det här gör vi också
  • Återvinner och efterbehandlar asfalt
  • Tar emot schaktmassor, betongrester

Allt du behöver i grunden

Vi har ballasten du behöver för vägbyggen, dränering, grundläggning, järnvägskonstruktioner, betong- och asfalttillverkning.

Vi finns i hela landet

Här hittar du Svevias grustäkter

Vi har ballastanläggningar i hela Sverige – från norr till söder. Här hittar du oss.

Vi labbar med berget

Runt om i landet har vi egna laboratorier som testar alla produkter som lämnar våra täkter. Vi ger klara besked om de tekniska egenskaperna hos varje produkt.