Grus & kross

Det är sällan långt till Svevias ballastanlägningar. Vi säljer grus- och krossprodukter över hela landet. Ofta tar vi även emot schaktmassor och asfalt för återvinning. Kolla med din lokala anläggning vad som gäller.

Vi krossar, sorterar, återvinner och testar

Vi säljer närproducerad ballast. Och du vet alltid vad du får på flaket. Alla produkter är testade och CE-märkta på lokal nivå. Vi undersöker också återvunnet material – allt för ett hållbarare kretslopp.

Trafikanordning. Trafiksäkerhet för vägarbete och trafikanter. Foto: Fredrik Schlyter
Din lokala kontakt

Vi har ballastanläggningar i hela Sverige – från norr till söder. här hittar du oss.

Allt du behöver i grunden

Vi har ballasten du behöver för vägbyggen, dränering, grundläggning, järnvägskonstruktioner, betong- och asfalttillverkning.

Vi labbar med berget

Runt om i landet har vi egna laboratorier som testar alla produkter som lämnar våra täkter. Vi ger klara besked om de tekniska egenskaperna hos varje produkt.